CHỌN SẢN PHẨM
XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
NGƯỜI MUA HÀNG
THANH TOÁN
Phí sử dụng chữ ký số MISA ESIGN
Phí sử dụng chữ ký số eSign cho gói thuê bao Tổ chức, thời gian sử dụng 01 năm
1.279.000 VNĐ/Chữ ký/1 năm
1.279.000 VNĐ
Phí khởi tạo   (Áp dụng cho thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số esign lần đầu)
500.000 VNĐ/Thuê bao
500.000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh
Mã nhân viên:
Họ và tên:
Error
Mã giảm giá/giới thiệu
Mã khuyến mại:
(Quý khách được giảm giá 0 VNĐ)
Tổng TGSD:
1 năm
Tổng tiền:
1.779.000 VNĐ
Giảm giá:
0 VNĐ
Tổng tiền thanh toán:
1.779.000 VNĐ