Danh sách các gói sản phẩm, dịch vụ
01 Năm
1.279.000
VNĐ/1 Năm
02 Năm
2.179.000
VNĐ/2 Năm
03 Năm
2.979.000
VNĐ/3 Năm
Từ năm thứ 04
779.000
VNĐ/1 Năm
PHÍ KHỞI TẠO: 500.000 VNĐ
(Khởi tạo lần đầu tiên/thuê bao khi sử dụng chính thức)
* Dịch vụ MISA ESIGN không chịu thuế VAT. Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác
01 Năm
499.000
VNĐ/1 Năm
02 Năm
899.000
VNĐ/2 Năm
03 Năm
1.199.000
VNĐ/3 Năm
Từ năm thứ 04
299.000
VNĐ/1 Năm
* Dịch vụ MISA ESIGN không chịu thuế VAT. Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác
01 Năm
499.000
VNĐ/1 Năm
02 Năm
899.000
VNĐ/2 Năm
03 Năm
1.199.000
VNĐ/3 Năm
Từ năm thứ 04
299.000
VNĐ/1 Năm
* Dịch vụ MISA ESIGN không chịu thuế VAT. Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác
Phim hướng dẫn
MISA ESIGN - Dịch vụ Chữ ký số điện tử