PHÍ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ MISA ESIGN
Giá 01 chứng thư số Tổ chức
USB Token
550.000 VNĐ/01 USB
550.000 VNĐ
Phí sử dụng chữ ký số MISA ESIGN - 03 năm đầu tiên
2.979.000 VNĐ/03 năm
2.979.000 VNĐ
Phí sử dụng chữ ký số MISA ESIGN - từ năm thứ 04 trở lên
779.000 VNĐ/01 năm
779.000 VNĐ
Tổng tiền tạm tính của 01 chứng thư số:
4.308.000 VNĐ
Chọn số lượng chứng thư số cần mua
Giá 01 chứng thư số x Số lượng
4.308.000 VNĐ
USB Token (mua thêm)
Dùng thay thế ngay khi USB chứa chữ ký số bị hỏng hoặc mất ...
0 VNĐ
Mã giảm giá/khuyến mãi
Thông tin đơn hàng
1 chứng thư số:
4.308.000 VNĐ
0 USB Token:
0 VNĐ
Giảm giá/khuyến mãi:
0 VNĐ
Tổng thanh toán:
4.308.000 VNĐ
(Đã bao gồm thuế VAT)