PHÍ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ MISA ESIGN
Giá 01 chứng thư số Cá nhân thuộc tổ chức
USB Token
550.000 VNĐ/01 USB
550.000 VNĐ
Phí sử dụng chữ ký số MISA ESIGN - 01 năm đầu tiền
499.000 VNĐ/01 năm
499.000 VNĐ
Tổng tiền tạm tính của 01 chứng thư số:
1.049.000 VNĐ
Chọn số lượng chứng thư số cần mua
Giá 01 chứng thư số x Số lượng
1.049.000 VNĐ
USB Token (mua thêm)
Dùng thay thế ngay khi USB chứa chữ ký số bị hỏng hoặc mất ...
0 VNĐ
Mã giảm giá/khuyến mãi
Thông tin đơn hàng
1 chứng thư số:
1.049.000 VNĐ
0 USB Token:
0 VNĐ
Giảm giá/khuyến mãi:
0 VNĐ
Tổng thanh toán:
1.049.000 VNĐ
(Đã bao gồm thuế VAT)